Home / Conditie / Gezondheid

Borstkankerscreening: is een mammografie echt efficiënt?

by Marlies de Pape ,
Borstkankerscreening: is een mammografie echt efficiënt?© Thinkstock

Volgens een studie over borstkanker, uitgevoerd in de VS, zouden de voordelen van een mammografie "overschat" worden, terwijl de risico's "onderschat" zouden worden. Maar wat wordt nu eigenlijk bedoeld met risico's? Een terugblik op de resultaten.

Al enkele jaren worden verschillende campagnes opgezet om vrouwen aan te sporen borstkanker op te sporen.
In België kunnen vrouwen tussen 50 en 69 jaar, sinds 2001, om de twee jaar gratis een borstkankeronderzoek laten uitvoeren. Zo kan kanker in een vroeg stadium opgespoord worden, is de kans op volledige genezing groter en loop je minder risico een borst te moeten laten amputeren.
Volgens de laatste cijfers zou ongeveer de helft van de vrouwen in de leeftijdscategorie antwoord geven aan deze oproep.

Een test die verre van perfect is

Nochtans heeft een studie die in april werd uitgegeven in de VS, de doeltreffendheid van een mammografie in vraag gesteld. De voordelen van de mammografie zouden volgens dit rapport overschat worden, terwijl de risico's onderschat zouden zijn. Het belangrijkste gevaar van de screening zou overdiagnostiek zijn. Een probleem waarmee 19% van de vrouwen te maken heeft, volgens Nancy Keating, medeauteur van de studie die verscheen in het Journal of the America Medical Association en docent geneeskunde aan het Brigham and Women's Hospital. "Ik zeg altijd aan mijn patiënten dat mammografie geen perfecte test is", verzekert ze.

Uit studies die de laatste vijftig jaar zijn uitgevoerd, blijkt dat uit een groep van 10.000 vrouwen van 40 tot 50 jaar, bij 190 de diagnose van borstkanker gesteld zou worden. Het is echter onmogelijk om te weten of de tumor goedaardig is of zou evolueren, zelfs met de moderne technieken. Bijgevolg zouden veel vrouwen behandeld worden tegen kanker terwijl ze niet echt ziek zijn. Volgens de studie zouden 36 vrouwen op 190 een onnodige operatie ondergaan..

Bovendien heeft meer de helft van alle vrouwen die gedurende tien jaar deelnemen aan de screening, kans om ooit een vals positief resultaat te krijgen, waarop een hele reeks onnodige testen volgen.

Wat is de impact op de sterftecijfers?

Volgens de studie zou een jaarlijkse mammografie het sterftecijfer door borstkanker tot 19% kunnen verminderen. Een cijfer dat nog oploopt naargelang de leeftijd, tot 32% voor de vrouwen ouder dan 60 jaar. Volgens het Amerikaans kankerinstituut worden in de Verenigde Staten elk jaar 232.000 nieuwe gevallen van borstkanker vastgesteld en sterven 39.000 vrouwen aan de ziekte. Studies uitgevoerd door andere instellingen, bevestigen dat een vrouw die zich laat screenen met een mammografie niet minder kans heeft om te sterven dan iemand die zich door een lichamelijk onderzoek laat testen.

We vragen ons dus toch nog af of het wel voordelig is om zich niet meer te laten screenen met een mammografie. Ook al wordt de techniek betwist, veel dokters zijn er toch nog voorstander van en bovendien is dit, tot nu toe, de enige manier om voortijdig borstkanker op te sporen.

Volg ons op facebook!

Marlies de Pape
you might also like