Home / Mama / Baby

Een dochter kost minder dan een zoon!

by Marlies de Pape ,
Een dochter kost minder dan een zoon!© Thinkstock

Ze zijn onafhankelijker, verlaten het ouderlijk huis sneller en zijn, op lange termijn, een minder zware last voor de ouders.

We mogen niet liegen tegen onszelf: ook al kent onze liefde voor onze kinderen geen prijs, maar kinderen kosten geld. En dat gaat niet enkel op aan luiers of een hele hoop kleren om hun bliksemsnelle groei te kunnen volgen. Het gaat hun hele leven door. Als je zegt dat het je niet uitmaakt of je een jongen of een meisje zal krijgen, dan is dit de studie waardoor je misschien toch twee keer zal nadenken over wat je liefst wilt horen op de dag van de echo! De studie werd uitgevoerd door Harris Poll voor Yodlee Interactive en overgenomen door het prestigieuze Time, en toont aan dat dochters een betere "investering" zijn voor hun ouders. Uit de resultaten van de enquête, uitgevoerd bij meer dan 2000 Amerikaanse volwassenen, blijkt dat meisjes zich onderscheiden van hun mannelijke lotgenoten doordat ze vroeger financieel onafhankelijk zijn.

Volgens de studie krijgt 41% van de mannen waarvan de ouders nog leven, geld van zijn ouders, ten opzichte van 31% van de vrouwen. Deze situatie geldt natuurlijk vooral voor jongeren, maar zelfs met het ouder worden, is er geen verandering te merken, waardoor de kloof nog groter wordt. In de bevolkingsgroep van 34 tot 45 jaar, krijgt nog 35% van de mannen financiële hulp van hun familie ten opzichte van 18% van de vrouwen.

Terug naar huis

Array

Maar geld is niet het enige waar het om draait. De studie toont eveneens aan dat jongens de neiging hebben om terug in hun ouderlijk huis te gaan wonen wanneer ze volwassen zijn (32% ten opzichte van 25% van de vrouwen). En ook hier verandert er niets met de leeftijd. We leren dat in de groep van 35-44 jaar, één derde van de mannen de charmes van hun kinderkamer herontdekt, vaak omdat ze een periode werkloos waren, terwijl dit slechts 9% van de vrouwen overkomt en ze niet dezelfde redenen opgeven (vaak omdat ze zorg willen dragen voor hun ouders). En een volwassene meer in huis hebben is natuurlijk niet zonder gevolgen voor de bankrekening. Volgens een rapport uitgegeven in het Wall Street Journal, zou het tussen 8000 en 18.000 dollar per jaar kosten om een kind van meer dan 18 jaar thuis op te vangen. Reden genoeg om hem een duwtje in de rug te geven zijn eigen stek te zoeken!

Meer "winstgevend"

Meisjes kosten niet alleen minder, maar ze zijn ook dankbaarder! Nog steeds volgens dezelfde studie van Harris Poll, zijn vrouwen minder afkerig om later voor hun bejaarde ouders te zorgen. 60% van de vrouwen zegt hen te helpen, al is het maar door hen te bezoeken, terwijl bij de mannen slechts de helft dit doet.

Hoe kan dit verschil verklaard worden?

De Time poogde deze verschillen te verklaren door zich te baseren op een andere studie uitgevoerd door de universiteit van Michigan. Daaruit bleek dat meisjes, al op jonge leeftijd, anders geconditionneerd worden op sociaal vlak, waardoor ze aangezet worden sneller onafhankelijk te worden. Dit houdt verband met de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen in de maatschappij, waar we nog steeds het hoofd aan bieden. Nog volgens deze studie, voeren meisjes gratis huishoudelijke taken uit, terwijl 15% van de jongens hier een vergoeding voor vraagt.
Voor één keer heeft een stereotype dus een positief effect...

Marlies de Pape
you might also like