Home / Relatie / Psychologie

IQ: Wat is het intelligentiequotiënt?

by Julie Vandingenen ,
IQ: Wat is het intelligentiequotiënt?

Het IQ of intelligentiequotiënt geeft meer informatie over je intelligentie. Hoe wordt het intelligentiequotiënt gemeten? Wat is het gemiddelde IQ? Ontdek het hier!

Definitie van het intelligentiequotiënt:

Het IQ of intelligentiequotiënt verkrijg je met het afnemen van psychediagnostische tests en de resultaten erop. In tegenstelling tot wat men denkt, meet het IQ niet de intelligentie van een persoon, maar vergelijkt het de vaardigheden van deze persoon met een referentiepopulatie.

Volgens een aantal wetenschappelijke studies is het IQ genetisch bepaald, hoewel de culturele omgeving ook heel belangrijk is.

Array

Geschiedenis van het IQ:

De naam “Mental Test” werd in 1890 voor het eerst gebruikt door de Amerikaanse psycholoog Raymond Bernard Cattell. De Franse psycholoog Alfred Binet ontwierp in 1906 de eerste IQ-testen voor het Nationaal Ministerie van Onderwijs. Het doel: ontdekken welke kinderen faalden op school door de mentale leeftijd van deze kinderen te berekenen. De Binet intelligentietest heeft zich in de loop van de jaren nog verder ontwikkeld. Een voorbeeld: de Duitse Stern besloot om het resultaat met de leeftijd van het kind te verdelen en daarna alles met 100 te vermenigvuldigen.

Stern, Terman, Wechsler... Ze hebben allemaal hun bijdrage geleverd aan de test.

De verschillende IQ-testen:
Er bestaan vele soorten IQ-testen, ontwikkeld door verschillende onderzoekers en met verschillende metingen. Enkele testen bepalen je verstandelijke leeftijd (dit zijn de gestandaardiseerde IQ-testen) en andere testen vergelijken je intelligentie met die van de algemene bevolking. De gestandaardiseerde IQ-test wordt vaak gebruikt voor kinderen, want het is minder interessant voor volwassenen om hun verstandelijke leeftijd te kennen. De bekendste test voor kinderen is de Wechsler intelligentietest.

Wat betekenen de cijfers van het IQ?

Het IQ ligt tussen 0 en 200 en het heeft standaard een gemiddelde van 100. Als je IQ onder de 80 ligt, ben je zwakbegaafd en als het boven de 140 ligt, ben je hoogbegaafd. Om je een idee te geven: Albert Einstein had een IQ van 160, een chimpansee heeft een IQ van 60. Na onderzoek van zijn werk kon worden vastgesteld dat Descartes een IQ had van 185.

Het IQ neemt toe tot 6-7 jaar, nadien neemt de intelligentie veel minder snel toe. Je zult waarschijnlijk hetzelfde resultaat verkrijgen als je 20 of 40 jaar bent, behalve als je veel stress hebt, moe of ziek bent. Deze factoren doen je IQ namelijk dalen.

IQ-testen:
Het is de bedoeling om in je eentje een reeks meerkeuzevragen in te vullen of vragen te beantwoorden in het bijzijn van een psycholoog. Hij geeft nadien zijn bemerkingen over de resultaten. De testen bestaan uit meerdere onderdelen zoals taalvragen, logisch redeneren, ruimtelijk inzicht, etc. Je prestatie (snelheid, juistheid...) op elke vraag wordt nadien vergeleken met de resultaten van de algemene bevolking.

Je zult ongeveer 120 euro betalen voor een test bij een psychiater. Als het ook wat minder serieus mag, kun je steeds je IQ vinden via gratis testen op het internet of een goedkoop computerprogramma kopen.

De beperkingen van het IQ:

Het IQ wordt berekend aan de hand van een indirecte test die de intelligentie van een persoon vergelijkt met die van de algemene bevolking. De evaluatie is dus niet perfect. Psychologen en deskundigen schatten de test voor 70% betrouwbaar. IQ-testen zeggen trouwens ook niets over andere bekwaamheden (zoals creativiteit of verbeeldingskracht).

Lees ook:

Julie Vandingenen
you might also like