Home / Relatie / Seks

#MyBodyMyRights: de campagne van Amnesty International die opkomt voor de seksuele rechten van iedereen

by Marlies de Pape ,
#MyBodyMyRights: de campagne van Amnesty International die opkomt voor de seksuele rechten van iedereen© Thinkstock

In haar laatste sensibiliseringscampagne wil Amnesty International iedereen bewust maken van de eigen seksuele en reproductieve rechten. De bedoeling? De stilte breken en staten aanmoedigen te reageren.

« Nee is nee », dat is de slogan waarmee de organisatie een stem wil geven aan de mensen van wie de seksuele rechten geschonden zijn. De campagne werd op poten gezet om de aandacht te vestigen op de universele rechten omtrent seksualiteit, huwelijk en voortplanting. Iedereen beschikt over zijn eigen lichaam en niemand mag dit in vraag stellen of anderen forceren met betrekking tot deze rechten.
Ook in België is verkrachting een groot probleem: dagelijks worden acht klachten neergelegd, maar men veronderstelt dat 90% van de slachtoffers niet naar de politie stapt.
Amnesty International bevestigt dat er al stappen in de goede richting zijn genomen, maar dat de slachtoffers nog beter begeleid en ondersteund moeten worden en er een vorming moet komen voor politie en gerechtelijk personeel.

Loading...

Miljoenen vrouwen bevallen na een verkrachting

Array

Amnesty International heeft zich over dit onderwerp gebogen om de wereld eraan te herinneren dat velen, voornamelijk vrouwen, nog met moeilijkheden worden geconfronteerd. "Sommige mensen worden als misdadigers behandeld omwille van de keuzes die ze maken omtrent hun lichaam en hun leven", legt de NGO uit in haar campagne. Ook vandaag krijgen veel te veel mensen het recht niet om hun seksuele partner te kiezen terwijl anderen het recht op anticonceptie en opleiding ontzegd wordt. Elk jaar bevallen 14 miljoen vrouwen na gedwongen seksuele relaties, en 215.000 van hen zou aan de dood ontsnapt zijn als ze toegang hadden tot anticonceptie. Er is niet enkel een groot tekort aan informatie, maar 39.000 vrouwen worden elke dag uitgehuwelijkt, ofwel een vrouw om de twee seconden.
Jammer genoeg zijn er nog meer alarmerende cijfers: 40% van de vrouwen leeft in landen waar abortus verboden, beperkt of ontoegankelijk is. Niet minder dan 76 landen beschouwen seksuele relaties tussen personen van hetzelfde geslacht als illegaal.

"We moeten breken met de stilte, zodat de overheden verplicht worden om maatregelen te nemen om de rechten van hun burgers te beschermen. Overheden zullen niet langer personen kunnen straffen die hun rechten willen uitoefenen.", zegt de organisatie. Amnesty neemt een duidelijke positie in tegen staten die discriminatie bevorderen in plaats van ze een halt toe te roepen: "Sommige staten gebruiken cultuur, traditie of godsdienst als excuus om mensen te verplichten zich te voegen naar stereotypes en discriminerende normen wat betreft seksualiteit, voortplanting en ouderschap."

Wat zijn de verandering waar Amnesty International naar streeft?

Staten moeten:

- Erover waken dat elk individu over zijn rechten kan beschikken, gelijk behandeld wordt en niet gediscrimineerd wordt.
- Discriminatie stoppen, in sociale of familiekringen of op het werk.
- De oorzaken die aan de basis van discriminatie liggen, aanpakken en ervoor zorgen dat de rechten van de mens overal gerespecteerd worden.

De Verklaring van de Rechten van de Mens werd in 1789 ondertekend en onderlijnt dat "iedereen vrij en met dezelfde rechten geboren wordt". Hoog tijd dus dat iedereen deze rechten naleeft.

Verkrachting © Thinkstock
Verkrachting
See album
Marlies de Pape
you might also like